Oferowane przez nas produkty pozwalają naszym partnerom biznesowym dotrzeć do aktualnych i nowych klientów na wiele sposobów. Pomagamy zaspokoić bieżące potrzeby klienta w zakresie zabezpieczeń finansowych, pomagamy mu planować przyszłość.

Pakiet ubezpieczeń płatności

Lifestyle Suite

Produkty z zakresu ubezpieczenia płatności dostosowane do potrzeb klientów na różnych etapach ich życia. 

Wiecej 

Ubezpieczenie na życie

Lifestyle Insurance

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, chroniące klientów w razie choroby, wypadku lub śmierci.

Wiecej 

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

GAP Insurance

Zapewnia ochronę samochodów Twoich klientów, pokrywając ich zobowiązania w razie uszkodzenia, kradzieży lub szkody całkowitej.

Wiecej 

Ubezpieczenie wierzytelności

Creditor

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, kiedy klient nie może pracować z powodu choroby lub utraty pracy.

Wiecej 

Ubezpieczenie kosztów utrzymania

Living Expenses

Pomoc w pokrywaniu bieżących kosztów utrzymania, aby klienci mogli opłacić comiesięczne rachunki, gdy w ich życiu nastąpi nieoczekiwana zmiana.

Wiecej 

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw

Commercial

Chroni przedsiębiorstwa przed ryzykiem niezdolności do spłacania kredytów komercyjnych w razie choroby lub śmierci kluczowego pracownika.

Wiecej