PolandW grudniu 2015 roku AXA nabyła 100% udziałów Genworth Lifestyle Protection Insurance ( " Genworth LPI " ) za łączną kwotę 465 milionów Euro. Ta transakcja jest przełomowym krokiem dla AXA na drodze stania się europejskim liderem w dziedzinie ubezpieczeń kredytów i ubezpieczeń na życie. 

W grudniu 2015 roku AXA nabyła 100% udziałów Genworth Lifestyle Protection Insurance ( " Genworth LPI " ) Przejęcie spółki Genworth nie ma wpływu na ubezpieczenie klientów. Nie zajdą żadne zmiany jeżeli chodzi o świadczenia, poniesione koszty czy w odniesieniu do gwarantów (Financial Insurance Company Limited and Financial Assurance Company Limited) i administratorów ubezpieczeń. W wyniku przejęcia Genworth będziemy używać nazwy AXA w naszej komunikacji z klientami.

AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection jest częścią AXA Group – światowego lidera ubezpieczeń i zarządzania aktywami, zatrudniającego 161 tysięcy pracowników, obsługującego 103 miliony klientów w 59 krajach. W 2015 przychody AXA osiągnęły 98.5 miliardy Euro, wypracowany zysk wyniósł 5.6 miliarda Euro. Na koniec grudnia 2015 roku AXA zarządzała aktywami o wartości 1.363 miliardów Euro.

Naszą misją jest ochrona osób, w których życiu wydarzyło się coś niespodziewanego.

Nasze produkty

Nasze produkty ubezpieczeniowe oferowane są przez instytucje finansowe w momencie, kiedy konsument zaciąga zobowiązanie finansowe, np. kredyt samochodowy lub hipoteczny, lub wnioskuje o kartę kredytową. Te powiązane z kredytami produkty chronią klientów na wypadek, gdyby nie byli w stanie spłacać konkretnych zobowiązań finansowych. Nasza ochrona ubezpieczeniowa obejmuje chorobę, wypadek, utratę pracy, niepełnosprawność i śmierć.

W portfelu mamy również całą gamę samodzielnych produktów ubezpieczeniowych. Samodzielne produkty ubezpieczeniowe zapewniają bezpieczeństwo w takich obszarach jak ubezpieczenia dochodu, gwarantowanej ochrony majątku i ubezpieczenia na wypadek nowotworu.

Nasze usługi

Szeroki wachlarz specjalistycznych usług eksperckich AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection pozwala stworzyć odpowiednią ofertę ubezpieczeniową. Usługi te obejmują rozwój produktów, rozwiązania marketingowe oraz nagradzaną cyfrową obsługę klienta w formie internetowej likwidacji szkód. Oferujemy całą gamę usług asekuracyjnych, koasekuracyjnych i reasekuracyjnych. Współpracujemy z partnerami biznesowymi przy projektowaniu zindywidualizowanych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem, dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Świadczymy również usługi administracji na zlecenie i administracji składek niezwiązanych z ryzykiem w ramach współpracy z niektórymi podmiotami w Europie. Ponadto zarządzamy strukturyzowanymi transakcjami portfelowymi chroniącymi przed ryzykiem w Kanadzie, Europie i Azji.