: AXA przejmuje spółkę Genworth Lifestyle Protection Insurance

Axa sfinalizowała przejęcie 100% akcji spółki Genworth Lifestyle Protection Insurance („Genworth LPI”). Cena sprzedaży wyniosła łącznie 465 mln EUR. Transakcja stanowi kluczowy etap działań firmy AXA, która pragnie zostać liderem europejskiego rynku ubezpieczeń spłaty kredytów i płatności - segmentu działalności aktualnie obsługiwanego przez AXA Creditor.